ମେକଅପ ସାମଗ୍ରୀ ଶେୟର କରୁଛନ୍ତି? ହେଇପାରେ ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା

Sunday, July 29, 2018

ନିଜ ମେକଅପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜିନିଷ ଓ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମେକଅପ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ବହୁତ ଜଲଦି ବଦଳେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମେକଅପ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦ୍ଵାରା ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ଟେରିଆ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଯଥା- ବ୍ରଣ,ଆଖିଧରିବା ଓ ତ୍ଵଚାରେ ଇନଫେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।  

 

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମିତି କିଛି କାରଣ ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମେକଅପ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକାହାକୁ ନିଜର ମେକଅପ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

 

୧. ଆଖିରେ ଇନଫେକ୍ସନ ହୋଇଥାଏ : ଆଖି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଆଖିର ମେକଅପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମେକଅପ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯଥା ମସ୍କରା, ଆଇ ଶ୍ୟାଡୋ, ଆଇ ଲାଇନର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସହଜରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଖି  ଲାଲ ପଡିଥାଏ, ଆଖିରେ ଆଲୁଅ ହୋଇଥାଏ।

 

୨.ଓଠରେ ଜରଶଣ୍ଢା ହୋଇଥାଏ: ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଠରେ ଜରଶଣ୍ଢା ନହେଉ ତେବେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲିପଷ୍ଟିକକୁ ଅନ୍ୟକାହାକୁ ବ୍ୟବାହର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲିପଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବାହର କରିବାକୁ ଦେବା ଦ୍ଵାରା ସହଜରେ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବେ।

 

୩. ମେକଅପ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ମେକଅପ ବ୍ୟବାହର କରିଥାନ୍ତି। କେହି ଏହାକୁ ବ୍ରସ କିମ୍ବା ବ୍ଲେଣ୍ଡର ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବାହର କରନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ କେହି ଏହାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବାହର କରିଥାନ୍ତି। ହାତ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସହଜରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ।

 

୪. ବ୍ରଣକୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ: ବ୍ରଣ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ମେକଅପ ବ୍ରସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ଵାରା ବ୍ରଣ କରାଉଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବ୍ୟାପୀଥାଆନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କର ବ୍ରଣ ଓ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ଵଚାକୁ ଆସିଥାଏ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ଵଚା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ।

 

୫. ମେକଅପ ଟେଷ୍ଟର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶୟ ଦେଇଥାଏ : ମେକଅପ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ଵାରା ମେକଅପ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ସହଜରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ଦୋକାନରୁ ମେକଅପ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ଓ ରଙ୍ଗକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେତାର
Please reload

©୨୦୧୯ବେତାର 

World Trends Odia News at your fingertip-Betara

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon